وبلاگ Istanbul Property

blog-post-image
by Murat Padar | 2024-06-12
سرمایه گذاری در ترکیه

کدام مناطق بیشترین فروش خانه در استانبول را دارند

کدام مناطق بیشترین فروش خانه در استانبول را دارند
blog-post-image
by Murat Padar | 2024-06-11
زندگی در ترکیه

نکاتی برای مهاجران مقیم ترکیه

blog-post-image
by Murat Padar | 2023-12-12
زندگی در ترکیه

تمدید مجوز اقامت سرمایه گذار

اصلاحیه در مورد مدارک مورد نیاز برای درخواست مجوز اقامت سرمایه گذار در ترکیه
blog-post-image
by Murat Padar | 2023-11-25
زندگی در ترکیه

چیزهایی که باید درباره نیشانتاشی بدانید

نگاهی کوتاه به محله معروف نیشانتاشی، استانبول بیندازید
blog-post-image
by Murat Padar | 2023-10-19
راهنمای خریدار

چند منطقه در ترکیه وجود دارد؟

برای تمایز بین این مناطق، ترکیه به هفت منطقه مجزا تقسیم شده است. هر بخش از کشور روش متفاوتی از زندگی را نوید می دهد. بیایید آنها را با هم بررسی کنیم!